Cennik taxi Koszalin.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin. Taksówka nr 372 w świątecznym Koszalinie.

Cennik usług korporacji taksówkowej Nord Taxi Koszalin, tel.: 94 – 196 – 25.

Cennik 24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Granice administracyjne naszego miasta:

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Taryfa I obowiązuje:

w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Koszalina.

Taryfa II obowiązuje:

w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Koszalina niezależnie od pory doby;

w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Koszalina, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne.

Taryfa III obowiązuje:

w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina – bez wykorzystania kursu powrotnego do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina – bez wykorzystania kursu powrotnego do miasta.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług NORD Taxi Koszalin, t.j. pomiędzy okresami rozliczeniowymi.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Dla klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Koszalinem, NORD Taxi Koszalin oferuje indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny, uzależnione od wielkości zlecenia.

Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Klient zamawiający samochód do przejazdu, dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi (oprócz miejsca kierowcy), jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonej w dokumentach pojazdu.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Równocześnie klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży.

Gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Klientów składających zamówienia z terenu Kretomina, które pozostaje poza granicami administracyjnymi Koszalina, przewozimy zgodnie z taryfami stosowanymi w obrębie miasta. Nie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.

Cennik 24/7 TAXI, tel.: 94-196-25. Nord Taxi Koszalin, tel.: (+48) 600-950-950.

AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie telefonicznego składania zamówienia.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Połowa taksówek NORD Taxi Koszalin wyposażona jest w bankowe terminale płatnicze.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowy:

Cennik 24/7 TAXI, tel.: 94-196-25. Nord Taxi Koszalin, tel.: (+48) 600-950-950.

Cennik usług specjalnych NORD Taxi Koszalin:

Wykonywanie drobnych zakupów według specyfikacji klienta – opłata za wykonanie i dostarczenie zakupu do klienta. Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów według paragonu kasowego placówki handlowej.

Cennik 24/7 TAXI, tel.: 94-196-25. Nord Taxi Koszalin, tel.: (+48) 600-950-950.

Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.

W przypadku dokonania wcześniejszego wyboru miejsca zakupów przez klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.

W przypadku konieczności dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

Wykonywanie zakupów dostarczanych do strefy pozamiejskiej (strefa II):

Do realizacji zlecenia klienta, centrala Nord Taxi Koszalin wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.

Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia klienta.

Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.

Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.

Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.

Ostatnią czynnością jest przekazanie klientowi zamówionych zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i rozliczenie kosztów (przyjęcie zapłaty).

Indywidualny wybór przez klienta miejsca realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony będzie dopłatą 3 zł.

Równoczesny wybór kilku sklepów obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca uda się po zakupy.

Inne usługi według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą.

NORD Taxi Koszalin, dopłata za:

• Przewóz drobnych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta, a następnie dobranych przez centralę. Nie wszystkie nasze taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu klienta ze zwierzęciem.

• Przewóz roweru ( za 1 szt.): 10 zł;

• Dowóz do klienta niezbędnej ilości paliwa (do 5 dm3) lub oleju silnikowego : 10 zł;

• Holowanie pojazdu klienta na terenie miasta: opłata według taksometru na taryfie IV;

• Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: opłata za dojazd (według paragonu) + 20 zł;

• Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: opłata za dojazd (według paragonu) + 30 zł;

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

• Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta: opłata według podwojonych wskazań taksometru (należność z paragonu x 2).

• Obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia, liczony od momentu zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców.

• Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.

Nord Taxi Koszalin ZAPRASZA.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-25. NORD Taxi Koszalin.

Zdjęcia taksówek Nord Taxi Koszalin:

  • Zapraszamy wszystkich taksówkarzy i inne osoby do przekazywania do centrali Nord Taxi Koszalin posiadanych zdjęć taksówek Nord Taxi.
  • Otrzymane (wraz z prawami autorskimi) zdjęcia będą publikowane na tutejszej stronie w celu informowania klientów o aktualnej ofercie koszalińskich taksówkarzy Nord Taxi oraz indywidualnego promowania ich usług.
  • Aktualne materiały promocyjne, wytwarzane dla taksówek Nord Taxi Koszalinniezbędne firmie – w trybie ciągłym.
  • Przekazanie zdjęć taksówek może odbywać się na firmowe adresy poczty elektronicznej, lub za pomocą fizycznych nośników elektronicznych (smart-fon, pen-drive, CD-ROM) i bezpośredniego transferu danych podczas okresowych spotkań z kierownictwem firmy. Szczegółowe informacje całodobowo przekazuje centrala.
Call Now ButtonZAMÓW TAXI