ZadzwońZamów online

Cennik Taxi Koszalin

Nord Taxi Koszalin 94 196 25 - taksówka nr 372 w świątecznym Koszalinie 2017 r.

Cennik usług korporacji taksówkowej Nord Taxi Koszalin 2018 r.

Cennik usług korporacji Nord Taxi Koszalin 2018 r.

Taksówki Nord Taxi Koszalin 94 196 25 - busy dla 6 osób.

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług NORD Taxi Koszalin, t.j. pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Dysponujemy w Koszalinie taksówkami w których klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z koszalińskich usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

Taksówki Nord Taxi Koszalin @ line 2017 r.

Dla klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Koszalinem, korporacja NORD Taxi Koszalin oferuje indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia.

Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

Taksówki Nord Taxi Koszalin @ row 2017 r.

Klient zamawiający samochód do wymaganego przez niego przejazdu, dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi (oprócz miejsca kierowcy), jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonej w dokumentach pojazdu.

Aplikacja mobilna Taxi Polska @ Nord Taxi Koszalin tel.: 600 950 950.

Równocześnie klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży, przy czym gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

Granice administracyjne miasta Koszalina:

Nord Taxi Koszalin @ strefa I taxi - granice administracyjne miasta Koszalina.

Klientów składających zamówienia z terenu Kretomina, które technicznie pozostaje poza granicami administracyjnymi Koszalina, nasza korporacja przewozi zgodnie z taryfami stosowanymi dla klientów w obrębie miasta. Nie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.

Taksówki Nord Taxi Koszalin 94 196 25 - bus-6 osób.

Taryfa I obowiązuje:

w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Koszalina.

Taryfa II obowiązuje:

 • w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Koszalina niezależnie od pory doby;
 • w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Koszalina, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne.

Taryfa III obowiązuje:

 • w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

 • w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina – bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taksówki Nord Taxi Koszalin tel.: 600 950 950 @ bus 6 osób.

AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie telefonicznego składania zamówienia. Połowa taksówek NORD Taxi Koszalin wyposażona jest w bankowe terminale płatnicze.

Nord Taxi Koszalin 94 196 25 obsługuje płatności kartami bankowymi i usługi bezgotówkowe Taxi Polska.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowy:

Cennik usług specjalnych:

Wykonywanie drobnych zakupów według specyfikacji klienta – opłata za dostarczenie wykonanego zakupu do klienta. Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej. Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.

W przypadku dokonania wcześniejszego wyboru miejsca zakupów przez klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.
W przypadku konieczności dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

Wykonywanie zakupów dostarczanych do strefy pozamiejskiej (strefa II):

Do realizacji zlecenia klienta, centrala Nord Taxi Koszalin wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.

Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia klienta.

Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.

Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.

Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.

Ostatnią czynnością jest piesze dostarczenie klientowi zamówionych zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i rozliczenie kosztów wykonanych czynności (przyjęcie zapłaty).

Indywidualny wybór przez klienta miejsca odpowiedniego do realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony będzie dopłatą w wysokości 3 zł.

Równoczesny wybór kilku miejsc realizacji zakupów (np. ze względu na dostępny asortyment towarów) obciążony będzie dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.

Inne usługi według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą:

Dopłata za:
 • Przewóz drobnych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta, a następnie dobranych przez centralę. Nie wszystkie nasze taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu klienta ze zwierzęciem.
 • Przewóz roweru ( za 1 szt.): 10 zł;
 • Dowóz do klienta niezbędnej ilości paliwa (do 5 dm3) lub oleju silnikowego : 10 zł;
 • Holowanie pojazdu klienta na terenie miasta: opłata według taksometru na taryfie IV;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;

Taksówki Nord Taxi Koszalin 600 950 950 @ line bus-6 osób.

 • Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta: opłata według podwojonych wskazań taksometru (należność z paragonu x 2). W powyższej sytuacji obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia, liczony od momentu zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców. Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.

Nord Taxi Koszalin - Święta Bożego Narodzenia 2017 r.

Nord Taxi Koszalin ZAPRASZA 🙂

Taxi Koszalin (94) 196 25.

WITAMY !

Zamów ON LINE taksówkę
NORD Taxi Koszalin.

 

Zamów Taxi