Promocja „Rabat dla Uniów”

Regulamin:

Regulamin Promocji „Rabat dla Uczniów”

 1. Okres Promocji
  • Promocja „Rabat dla Uczniów” obowiązuje od dnia 4 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku (dalej zwana „Okresem Promocji”).
 2. Uczestnicy Promocji
  • Promocja jest skierowana do wszystkich uczniów, którzy posiadają ważną legitymację szkolną potwierdzającą ich status ucznia.
 3. Warunki Uzyskania Rabatu
  • Uczniowie uprawnieni do skorzystania z promocji muszą okazać ważną legitymację szkolną w przed rozpoczęciem kursu.
  • Uczniowie otrzymają 10% rabatu od standardowej ceny usług, niezależnie od wybranej taryfy.
  • Rabat nie łączy się z innymi promocjami ani zniżkami.
 4. Przebieg Promocji
  • Rabat będzie uwzględniony po wejściu do taksówki i okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
  • Promocja obejmuje wszystkie dostępne taryfy.
 5. Wyłączenia
  • Rabat nie jest dostępny dla osób, które nie posiadają ważnej legitymacji szkolnej.
  • Rabat nie dotyczy innych grup klientów, nie będący uczniami, ani nie jest dostępny dla przedsiębiorstw lub instytucji.
 6. Zmiany i Rozwiązanie Promocji
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w każdym czasie, z zastrzeżeniem wcześniejszego powiadomienia uczestników.
 7. Postanowienia Końcowe
  • Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej https://nordtaxi.pl/taxi-koszalin/promocja/
  • W przypadku stwierdzenia próby nadużycia lub oszustwa w związku z promocją, Taksówkarz ma prawo odmówić przyznania rabatu.
  • Wszelkie spory wynikłe w związku z promocją będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Promocja nie jest przekazywalna ani wymienialna na gotówkę lub inne świadczenia.

 

Działając zgodnie z regulaminem, uczestnicy promocji akceptują jego postanowienia.

 

Data wprowadzenia regulaminu: 1 września 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Promocji.

zamów taxi